Menu

PROGRAM BiroPOS za materialno poslovanje (miniBO)

Program MiniBO materialno poslovanje je namenjen manjšim in srednje velikim podjetjem za spremljanje zaloge artiklov, prikaz prodajnih in nabavnih evidenc ter vodenje prejetih in izdanih plačil. Deluje v povezavi s programom BiroPOS davčna blagajna in tako dopolnjuje celovit programski paket.


OPIS PROGRAMA:

Program je zasnovan tako, da omogoča vnos podatkov tudi preko zaslona na dotik. Zaloga artiklov se vodi količinsko in je ovrednotena po metodi drseče povprečne cene.  Program omogoča vnos in izdelavo:

 • prevzemnih listov,
 • predračunov,
 • dobavnic,
 • računov,
 • blagajniških zaključkov narejenih v blagajniškem programu BiroPOS,
 • odpisov,
 • porabe,
 • inventure,
 • prejetih in izdanih računov,
 • eRračunov.

 FUNKCIONALNOST PROGRAMA BiroPOS za materilano poslovanje (miniBO):

Program MiniBO materialno poslovanje omogoča izpis poročil za poljubno obdobje:

 • prodaje, količinsko in finančno,
 • porabe, količinsko in finančno,
 • nabave, količinsko in finančno,
 • zaloge, količinsko in finančno,
 • ustvarjene razlike v ceni - RVC,
 • plačanih in neplačanih prejetih in izdanih računov,
 • informativni izračun DDV,
 • izdelava eRačunov.

ZAHTEVE PROGRAMA MiniBO

Program MiniBO materialno poslovanje ne zahteva posebno zmogljive strojne opreme. Deluje na vseh delujočih računalnikih z nameščenim katerimkoli operacijskim sistemom Windows. Deluje pa tudi na tabličnih računalnikih, zato je primeren za delo-prodajo na terenu. Za srednje velika podjetja priporočamo uporabo MS SQL podatkovne baze. V tem primeru mora biti računalnik dovolj zmogljiv, da na njemu teče MS SQL podatkovna baza.


Navodilo za uporabo miniBO

Go to top